november 20, 2020

Text -> DICOM

Tillsammans med Santana Filho, ett medicinteknologiskt företag stationerat i Brasilien utvecklade Orbitras ett verktyg för att konvertera text till krypterad patientdata, medicinska bilder i det välkända DICOM-formatet. Konverteringen skulle dessutom ske automatiskt med automatiskt igenkänning av filer förberedda för DICOM-konvertering. Orbitras är mycket stolta över att få ha deltagit i en sådan svår utveckling med tanke på att det tidigare aldrig funnits något liknande.

Task

Skapa ett verktyg som automatiskt tar emot formaterad patientdata och förbereder den samt konverterar till DICOM-format och sedan skickar vidare till en anslutande server.

  • Client

    Santana Filho Tecnologica Medica

  • Teknologier

    Python, py2dicom

kontakta oss

Har du

Vårt kreativa team ser fram emot era unika idéer och på de olika sätt som vi kan bidra till att förverkliga dessa.

Post a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

We use cookies to give you the best experience.