Vårt arbete

01

Introduktion &
Kommunikation

Det första och det allra viktigaste steget i utvecklingen av en hemsida är kommunikationen.

Utan en fungerande kommunikation blir det väldigt svårt att få ett givande resultat. Därför kommunicerar vi dagligen med våra kunder för att på det sättet skapa en sorts trygghet mellan företaget och kunden.​

02

Planering,
Planering, Planering...

Det andra steget i projektets utförande är arbetsuppdelningen och projektplanen. För att vi inte skall hamna oense med kunden skapar vi alltid en ytlig plan om projektets konstruktion som beskriver kortfattat vad som kommer att ske varje vecka.

Detta i samband med bra kommunikation leder till att kunden kan följa utvecklingen från början till slut.​

03

Kodning

Det tredje steget är självaste utförandet där vi som webbutvecklare utför det som kunden har önskat. Detta sker digitalt och kunden kontaktas regelbundet med uppdateringar gällande utvecklingen.

04

Uppföljande

Vi ser alltid till att följa upp kundens projekt och se hur det påverkat hens resultat. Detta gör vi ifall kunden skulle ha några andra frågor eller om det skulle kunna finnas några förbättringar som man skulle kunna göra.

Allt detta för att kunden skall få det mest optimala resultatet någonsin!

Develop

Develop som betyder utveckling på engelska är ett ord som speglar det effektiva sättet att utveckla hemsidor på. Att bygga hemsidor från botten och uppåt. Att använda sig av dem senaste teknologierna som finns tillgängliga för att öka kompentensen bland kunderns konkurrenter.

Adapt

Adapt som betyder anpassa på engelska är det ordet som beskriver flexibiliteten hos Orbitras. Att kunna anpassa till nästan vilka önskemål som helst. Dessutom handlar anpassning väldigt mycket om vår nuvarande samhällssituation och hur man kan anpassa ett projekt just efter den miljön som krävs för att nå det mest optimala resultatet.

Improve

Improve som betyder förbättring på engelska är det ordet som betecknar att man alltid kan förbättra slutresultatet och därmen komma med förslag om hur dett kan göras. Kunden har sin rätt att efterfråga en viss mängd revisioner där jag analyserar kundens påpekanden för att kunden skall vara nöjd med produkten.

Redo att
samarbeta med oss?

We use cookies to give you the best experience.